***/* Sukces na co dzień.
Klub Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia
SUKCES NIE JEST PRZYPADKIEM!

SUKCES JEST UMIEJĘTNOŚCIĄ.
Powyższy aforyzm towarzyszy naszemu Klubowi od początku jego istnienia. Mimo, że "sukces" jest różnie interpretowany, nasz Klub Mówców posiada pewien "wspólny mianownik" w sposobie jego rozumienia w trakcie zajęć. Oto on:
Szczęśliwe chwile - często po spotkaniach wychodzimy w lepszej formie, niż na nie przyszliśmy. Wspierająca recencja oraz życzliwa uwaga grupy bardzo w tym pomagają.
Umiejętności społeczne - w czasie spotkań ćwiczymy umiejętności związane zarówno z publicznym wystąpieniem - panowanie nad postawą, głosem i tym, co mówimy - jak i umiejętności organizacyjne związane z pełnionymi funkcjami - Gospodarza, Przewodniczącego spotkania, Mistrza Czasu, Mistrza Krasomówstwa oraz Mistrza Pozytywnego Myślenia. Co jakiś czas wybieramy nowego Prezydenta, który ma okazję wziąć odpowiedzialność za Klub i nauczyć się nim zarządzać. Potem tę władzę oddaje swojemu następcy i wspiera go, podobnie jak kolejnych Prezydentów. Dzięki temu, że od 2017 r. wprowadziliśmy trzymiesięczne prezydentury - będą okazje, by za jakiś czas ponownie zostać Prezydentem i uczyć się nowych poziomów zarządzania. Wreszcie kolejną, niemniej ważną umiejętnością, jest racjonalne zarządzanie czasem swoich wypowiedzi - ćwiczymy to dzięki Mistrzowi Czasu, który skrupulatnie pokazuje kartki sygnalizujące upływ czasu i koniec mowy.
Koleżeństwo - pielęgnujemy je, gdyż związane z nim: wzajemna życzliwość i ciekawość siebie nawzajem dają okazję do bezpiecznego rozwoju. Jest ono jak powietrze. Bardzo potrzebne.
Celne recenzje - wspierająca recenzja ma pomóc mówcy zauważyć dobre cechy jego wystąpienia. Staramy się zauważać same pozytywy - żadnej krytyki, czy informacji, co należy poprawić. Mówimy tylko o tym, co się nam podobało. I kropka. Skupiamy się na "tu i teraz" - na strukturze mowy oraz na wyglądzie mówcy, jego postawie, gestykulacji, słownictwie, ogólnemu wrażeniu, jakie robił, oraz jego wpływie na słuchaczy. Staramy się nie wybiegać w przeszłość lub przyszłość, nie oceniać, nie porównywać z innymi, czy nawet z nim samym. Również unikamy kontynuowania mowy lub dyskutowania z nią. Oczywiście, czasami zdarzają się takie sytuacje, ale cały czas uczymy się. Pozornie, wspierająca recenzja wydaje się być tylko prezentem dla mówcy. Faktycznie jest ona również prezentem dla recenzenta, gdyż uczymy się zauważać same dobre strony wystąpienia.
Emocjonalna równowaga - uczestnictwo w klubowych spotkaniach, ćwiczenie umiejętności z nimi związanych oraz zagwarantowana wspierająca recenzja sprawiają, że klubowicze zyskują emocjonalne bezpieczeństwo. Jednocześnie jakby następowała samoistna regulacja. Osoby, które początkowo mówiły szybko i nerwowo, z czasem mówią wolniej, spokojniej i umiejętnie akcentują wybrane fragmenty wypowiedzi. Z kolei osoby początkowo ciche i nieśmiałe, z czasem są coraz odważniejsze, mówią głośniej i dobitniej... Przykładów możnaby mnożyć - po prostu przyjdź i sprawdź to osobiście...
Samorealizacja - umiejętności wyniesione z Klubu wpływają na nasze życie. Rozwijamy się, czy tego chcemy, czy nie. Niektórzy z nas łączą spotkania klubowe z uczestniczeniem w kursach rozwoju osobistego, inni pracują samodzielnie, wyznaczając sobie kolejne cele i osiągając je. Nawet ci, którzy traktują te spotkania czysto rozrywkowo, przyznają, że dzięki Klubowi zmieniają się i że podejmują się coraz to nowych i/lub trudniejszych zadań.
Poza tym uczestnictwo w spotkaniach klubowych:
  • daje okazję do przewietrzenia serca i umysłu
  • umożliwia lepsze poznanie własnych możliwości i potencjału
  • rozwija poczucie własnej wartości
  • uczy sympatii dla siebie (pokochaj siebie - daj światu odetchnąć)
  • uczy życzliwego słuchania innych
  • uczy pozytywnego widzenia świata
  • daje okazję do praktycznych ćwiczeń formułowania i wygłaszania swoich opinii
Zależało nam, aby pierwsze litery klubowych "mantr" układały się w słowo "sukces". Nie jest łatwo dostosować rzeczywiste treści do założonej formy. Na tym polu odnieśliśmy z pewnością sukces, zwłaszcza że ściślej dostosowaliśmy w obecnej wersji strony brzmienie haseł do potrzeb chwili.
Treść strony - KLS. Oprogramowanie - Janusz.
/kls/host/www
/
*