***/* Warsztaty rozwoju osobistego i ich organizacja.
Klub Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia
Warsztaty rozwoju osobistego - jak je organizujemy?

Ponieważ staramy się nie stresować siebie i innych, więc zacznijmy od niestresującej informacji:
Termin - "Warsztaty rozwoju osobistego" brzmi trochę pompatycznie. Na co dzień mówimy o spotkaniach, zajęciach, albo po prostu o pójściu do Klubu.

To, czy nowo przybyli poczują się Klubowiczami, zależy wyłącznie od nich. Jesteśmy otwarci na asymilację nowych uczestników naszych spotkań.

Szczegóły dotyczące przebiegu spotkania znajdują się w pliku karta spotkania w zakładce Do pobrania. W tym miejscu umieszczamy komentarze uzupełniające:

Temat wiodący stanowi "rozgrzewkę" (soft start) przed główną częścią spotkania.

Mowy Programowe są przygotowane wcześniej przez mówców, mowy w Łańcuszku Mówców są improwizacjami (czasowo krótszymi) na tematy wybierane na bieżąco. Zarówno mowy w Łańcuszku Mówców jak i punkt Sukces Tygodnia wprowadzają do spotkania element zabawowy, pozwalający lepiej zaaklimatyzować się nowym uczestnikom.

Obawy debiutantów budzi publiczny charakter występów. Nasz Klub Mówców jest jednak gronem bardzo życzliwych kibiców. Każda mowa jest nagradzana brawami, a recenzja mowy ma być z natury wspierająca. Obowiązkiem recenzenta jest bowiem wychwycenie w mowie jak największej ilości pozytywnych elementów (wyłącznie pozytywnych). Recenzja na ogół dotyczy formy, a nie treści i nie powinna stanowić kontynuacji mowy. Wynika z tego, że recenzować jest nierzadko trudniej, niż mówić.

Występy publiczne wiążą się na ogół z piastowaniem różnych funkcji. Nasz Klub Mówców nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Mamy swojego Prezydenta, Przewodniczącego spotkania, Gospodarza ... . Wszystko po to, aby odtworzyć warunki istniejące poza klubem.

Sprawy organizacyjne.
Wynajmujemy pomieszczenie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest to praktycznie nasz główny wydatek, który uiszczamy z dobrowolnych składek zbieranych na zajęciach. Nie mamy legitymacji członkowskich, nie stanowimy stowarzyszenia w prawnym sensie, nie wręczamy sobie kosztownych medali. Kontentujemy się skromnymi dyplomami wypisywanymi na bieżąco. Naszym najbardziej ekstrawaganckim artykułem biurowym jest pieczątka klubu.

Treść strony - KLS. Oprogramowanie - Janusz.
/kls/host/www
/
*