Klub Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia
Władze KLS
Najważniejszą osobą w Klubie jest Prezydent wybierany przez klubowiczów. W razie potrzeby zastępuje go jego poprzednik, który zostaje Wiceprezydentem. W sprawach organizacyjnych pomaga mu Skarbnik, który zbiera składki i rozlicza się ze Spółdzielnią Mieszkaniową, od której wynajmujemy salę. Organem doradczym, a jednocześnie kontrolnym, jest "Rada Starszych" (złożona z kilkuosobowej grupy byłych prezydentów), z którą aktualny Prezydent powinien konsultować wszelkie pomysły związane ze zmianą organizacji spotkań i zasad działania KLS. Jakiekolwiek istotne zmiany mogą wejść w życie dopiero po zatwierdzeniu przez "Radę Starszych". Zwyczajowo wszelkie propozycje zmian konsultujemy również z klubowiczami.
Obecnie urzędującym Prezydentem Klubu jest:
Danuta MAJORKIEWICZ
Poprzednimi Prezydentami byli:
29.
Magda WENZEL

28.
Adam KRAJEWSKI

27.
Ewa DAMENTKA

26.
Elżbieta TEISSEYRE

25.
Adam TARKOWSKI

24.
Albert PĘŚKO

23.
Agnieszka GUTKIEWICZ

22.
Danuta MAJORKIEWICZ

21.
Wojciech MILCZEWSKI

20.
Sławomir ŻBIKOWSKI

19.
Elżbieta GRZEGOREK

18.
Kuba KOZAK

17.
Piotr KOZŁOWSKI

16.
Joanna CHILARSKA

15.
Marta GRZEGORCZYK

14.
Magdalena ZAWISTOWSKA

13.
Aleksander ŁAMEK

12.
Joanna ROSŁONEK

11.
Marta ZAJĄCZKOWSKA

10.
Lech DĄBROWSKI

9.
Małgorzata NIEDZIELA

8.
Jolanta JANKOWSKA

7.
Mariusz GRUDZIEŃ

6.
Ewa DAMENTKA

5.
Karolina WOJNARSKA

4.
Marek KOZAK

3.
Cezary MISTEWICZ

2.
Monika ZUBRZYCKA-NOWAK

1.
Marek ROŻALSKI

Inicjatorka: Małgorzata Bojanowska
Grupa Organizacyjna: Anna Jórczak i Ryszard Jórczak
Pierwsze spotkanie naszego Klubu odbyło się 8 kwietnia 1995 roku.
Inspiracja: wydana w 1995 r. książka "Ty", autorstwa Tadeusza Niwińskiego (pomysłodawcy formy organizacyjnej Klubów Ludzi Sukcesu) oraz Janusza Goetzendorfa-Grabowskiego - organizatora i pierwszego prezydenta a następnie wieloletniego opiekuna pierwszego KLS-u (założonego 9 lipca 1992 r. w Łodzi).
Treść strony - KLS. Oprogramowanie - Janusz.